» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 15428 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 12/08/1402 بازدید199 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 08/12/1400 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید3648 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 4الی 8 صبح بازدید1602 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 1767 1030
دوشنبه 2060 967
جمعه 2934 1111
شنبه 2268 1095
چهارشنبه 1978 917
پنجشنبه 2140 1008
سه شنبه 2281 936
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 3648 1717
جمعه 2813 1180
20الی 24 شب 2351 1094
چهارشنبه 2347 1037
12الی 16 بعدازظهر 2667 1155
سه شنبه 1602 881
location
رشت- چهارراه گلسار- خیابان نواب- ساختمان شفا- طبقه دوم
mail
info@drGolestaneh-clinic.com